Perangkat Pembelajaran PAI SMP/MTs Kelas 8

Perangkat Pembelajaran PAI SMP/MTs Kelas 8


Download Perangkat Pembelajaran PAI SMP/MTs Kelas 8
Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana
Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana
Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt
Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt
Bahaya Mengonsumsi Minuman Keras, Judi, dan Pertengkaran
Perilaku Jujur dan Adil
Berbuat Baik, Hormat, dan Patuh Kepada Orang Tua dan Guru
  • Tahun 2020 : RPP 1 Lembar Semester 2
Gemar beramal saleh dan berbaik sangka kepada sesama
Salat Sunah berjamaah dan munfarid
Macam-macam Sujud
Puasa Sunah dan Puasa Wajib
Makanan dan minuman yang halal dan haram
Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada masa Umayah
Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan masa Abbasiyah